Історія філії

Будинок зв'язкуСумська фiлiя ПАТ «Укртелеком», як складова частина нацiонального оператора електрозв’язку була створена 5 сiчня 2000 року (до цього часу — Сумська дирекцiя Українського Державного пiдприємства електрозв’язку «Укртелеком»). Разом iз системою зв’язку України пройшла еволюцiйний розвиток вiд ОПТУС (до 10.12.91р.), ОДПЕЗ «Сумителеком» (до 01.07.1998р.) до ПАТ «Укртелеком».

В 1899 роцi в Лебединському повiтi Харкiвської губернiї почала дiяти перша в Росiйськiй iмперiї сiльська телефонна мережа. Сторiччя цiєї подiї вiдзначалось в 1999 роцi. Перша автоматична телефонна станцiя введена в дiю в 1964 роцi також в обласному центрi.

Для своїх абонентiв сьогоднi ми пропонуємо найширше коло послуг — вiд традицiйних (телефонiя, документальний електрозв’язок, проводове мовлення) до найсучаснiших (оренда цифрових каналiв i трактiв, послуги доступу до мережi iнтернет, Frame Relay, WiFi, тощо). На територiї областi Сумська фiлiя ПАТ «Укртелеком» є представником найбiльшого оператора електрозв’язку i безперечним лiдером галузi телекомунiкацiй.

До складу Сумської філії ПАТ «Укртелеком» входять у м.Суми:

  • Центр телекомунікаційних послуг,
  • Центр інформаційних технологій та технічного забезпечення

В районах області діють 18 цехів телекомцнікаційних послуг.

На сьогоднi бiльш нiж 2,9 тисяч зв’язкiвцiв Сумщини забезпечують безперебiйну роботу 86 мiських та 409 сiльських АТС загальною ємнiстю в 270 тис. абонентських номерiв. За останнiй час на телефоннiй мережi загального користування значно зросла частка сучасних цифрових АТС. Введено в дiю АТС Daewoo DTS-3100 на 10 тис. номерiв в мiстi Шостка, АТС «Евроквант» ємнiстю 1280 номерiв в мiстi Ромни.

Поступової «цифровiзацiї» зазнає i сiльський телефонний зв’язок в Сумськiй областi. В Сумському, Охтирському, Тростянецькому, Лебединському та багатьох iнших районах областi працюють сiльськi ЕАТС «Донець». Мiжмiський та мiжнародний зв’язок для наших абонентiв забезпечується цифровою АМТС 5ESS. В напрямках Суми-Конотоп та Суми-Тростянець-Охтирка збудовано сучаснi волоконно-оптичнi, а в напрямках Суми-Ромни та Суми-Бiлопiлля-Путивль-Глухiв-Шостка споруджуються цифровi радiорелейнi лiнiї зв’язку.

Сумська фiлiя ПАТ «Укртелеком» забезпечує мiсцевим телефонним зв’язком понад 233 тис. абонентiв, в тому числi в мiстах — 188,5 тис., в селах — 44,5 тис. iз 100 мешканцiв областi зв’язком забезпечено 22,4. В Сумах цей показник, який ще називають телефонною щiльнiстю, дорiвнює 28,9 телефонiв на 100 мешканцiв обласного центру.Сумська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, 40030, м. Суми, вул. Іллінська, 2